Rehabilitering og utskifting av sanitæranlegg i bolig

Rehabilitering og utskifting av sanitæranlegg i bolig

I eldre boliger demonterer vi alt av innvendige rør og legger nytt vann og avløp. Vannrørene blir erstattet av nye rør i rørsystem og gamle støpejernsrør erstattes av plastrør. Egenskapene til de nye avløpsrørene vil variere ihht lyd- og brannkrav.