Utbedre pålegg fra Vann- og avløpsetaten

Utbedre pålegg fra Vann- og avløpsetaten

Har du fått varsel og pålegg fra Vann- og avløpsetaten på f.eks. stikkledninger eller lekkasje i private rør som fører til offentlige rør? Uansett hvilke pålegg du har mottatt, kan vi komme og utbedre pålegget for deg.

Ikke vent for lenge med utbedringen, kontakt oss i dag!